Application.Models.Cat

דירת גן 3 חדרים 60 מ"ר

יפת שוק הפשפשים צפון יפו, תל אביב יפו,

דירת 3 חדרים משופצת כחדשה עורפית ביפת, קרובה לשוק הפשפשים ויפו העתיקה עם גינה. החלונות בחדרים מעט קטנים מעולה לשני שותפים וגם לתקופות קצרות

₪ 6,200

אתר זה נבנה על ידי נדל"ן וואן התוכנה המובילה למשרדי תיווך.